Thomas Edison

Thomas Edison – Con Đường Thành Công Của Một Nhà Khoa Học Lớn

motivatequote.com - Thomas Edison

Thomas Edison – là một trong những nhà khoa học lừng danh góp phần không nhỏ vào sự phát triển của loài người. Ông chính là người đã đưa ánh sáng đến cho mọi người qua việc phát minh ra bóng đèn điện, làm đa dạng cuộc sống giải trí của con người bằng máy hát, và máy chiếu… Ổng đã được cấp hơn 400 bằng sáng chế từ năm 1879 đến năm 1886.

Continue reading

Thomas Edison – người từng bị mắng “Quá Ngốc Để Học Thêm Bất Kỳ Điều Gì”

thomas-edison-nha-khoa-hoc-loi-lac-tung-bi-mang-qua-ngoc-de-hoc-them-bat-ky-dieu-gi
Thomas Edison – Nhà Khoa Học Thành Công

Thomas Edison – là một trong những nhà khoa học lừng danh góp phần không nhỏ vào sự phát triển của loài người. Ông chính là người đã đưa ánh sáng đến cho mọi người qua việc phát minh ra bóng đèn điện, làm đa dạng cuộc sống giải trí của con người bằng máy hát, và máy chiếu… Ổng đã được cấp hơn 400 bằng sáng chế từ năm 1879 đến năm 1886.

Continue reading