Steve Jobs

Huyền Thoại Steve Jobs và Câu Chuyện Apple (Phần 2)

huyen-thoai-steve-jobs-va-cau-chuyen-apple-phan-2
Câu chuyện của Steve Jobs và Apple

Steve Jobs và Apple

Sau khi học xong trung học, Steve Jobs theo học tại trường Reed ở Portland, Oregon. Không có những định hướng rõ ràng, ông ta đã thôi học sau sáu tháng và đã dành 18 tháng tiếp theo cho lớp sáng tạo tại trường.

Continue reading