Albert Einstein

Albert Einstein – Nhà Khoa Học Thiên Tài Lỗi Lạc

albert-einstein-nha-khoa-hoc-thien-tai-loi-lac
Albert Einstein nhà khoa học thiên tài lỗi lạc

Albert Einstein là một nhà khoa học nổi tiếng trong thế ky XX. Ông là người Mỹ gốc Đức – Do Thái sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879. Ông được coi là một trong những nhà khoa học có sức ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Continue reading