Làm gì khi được thăng chức nhưng không được tăng lương?

lam-gi-khi-duoc-thang-chuc-nhung-khong-duoc-tang-luong

Thăng chức có lẽ là điều tự hào nhất khi cống hiến nhiều năm cho công ty, là một dịp đáng để vui mừng. Nhưng thăng chức mà không tăng lương thì niềm vui cũng không được trọn vẹn.

Tất nhiên là sẽ chẳng có ai vì nguyên nhân thăng chức mà không được tăng lương mà từ chối thăng chức hoặc ngoảnh mặt bỏ đi. Đây đều là hành động không thông minh.

Thăng chức là gì? Thăng chức là nới rộng trách nhiệm và quyền lợi công việc mà đồng thời còn tăng thêm lượng công việc và áp lực. Công việc mới, vị trí mới có thể thể hiện năng lực của bạn đã được chứng nhận và vươn cao.

Nếu thăng chức nhưng cấp trên tránh không đề cập đến vấn đề tăng lương thì bạn cũng đừng nên từ chối thăng chức. Trước tiên cần chấp nhận thăng chức, chức tỏ khả năng mình làm được công việc mới này, sau đó tìm thời cơ bàn luận vấn đề này với cấp trên, xác định rõ nguyên nhân cấp trên không tăng lương cho bạn.

Có các nguyên nhân tăng chức nhưng không tăng lương mà bạn nên để ý:

Chưa xác định tăng chức hẳn cho bạn

Nếu cấp trên vẫn chưa xác định thăng chức cho bạn hay không, họ cần phải “khảo sát” bạn một quãng thời gian, thì bạn cần phải biết, cấp trên sẽ dùng tiêu chuẩn gì để kiểm tra bạn, kiểm tra trong thời hạn bao lâu? Mọi người có tiêu chuẩn thống nhất rồi thì bạn mới có phương hướng để phấn đấu.

 Thời điểm bạn nhận chức chưa đến lúc họp để thống nhất lương cho năm tới

Nếu là vấn đề “dự toán” của công ty, bạn cần hiểu thông thường các công ty nước ngoài một năm làm dự toán lương một lần. Ví dụ, nếu bạn thăng chức vào cuối năm, có thể việc tăng lương cần thông qua các phòng ban, cấp trên có liên quan phê chuẩn.

Đợi bạn chứng tỏ năng lực trước đã

Nếu trường hợp chờ bạn chứng tỏ khả năng thì bạn yên tâm mà cố gắng hết sức vì công việc. Sau 1 đến 2 tháng thì quyết định tăng lương sẽ nằm ngay trên bàn của bạn nếu bạn xứng đáng.

Tìm việc làm nhanh lương cao từ những công ty hàng đầu trong và ngoài nước đang chờ bạn tại iconicjob.vn

Cấp trên cố ý “bóc lột” bạn

Khi đứng trước việc ông chủ cố ý bóc lột bạn, cho bạn thăng chức, giao cho bạn rất nhiều công việc nhưng… lương không tăng, bạn cần phải phán đoán, lần thăng chức này sẽ tăng năng lực của bạn hay không?

Nếu có ích cho sự phát triển lâu dài của bạn, mặc dù không tăng lương nhưng bạn cũng nên đảm nhận vị trí này trong quãng thời gian 1 hoặc nửa năm. Sau thời gian đó ông chủ vẫn không tăng lương cho bạn thì bạn có thể chuyển đi, tìm cơ hội công việc mới tốt hơn vì lúc đó bạn cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc.

Nếu bạn phán đoán chức vụ mới không có một “trọng lượng” nào thì bạn nên chuẩn bị tốt tâm lý tìm công ty khác hay chuyển công việc khác.