Câu chuyện thành công của doanh nhân Việt nổi tiếng

Câu chuyện thành công của doanh nhân Việt Nguyên Vũ bán cafe ban đầu là thoát khỏi cái nghèo. Nhưng càng gắn bó, ông càng thấy nó thật thiêng liêng

Đối với ông, việc làm tiếng Nhật cà phê là biểu hiện sinh động cho tri thức, sự sáng tạo. Cà phê đối với ông thật mê đắm và đáng ngưỡng vọng

Câu chuyện thành công của doanh nhân Việt nổi tiếng

Xem thêm :

Câu chuyện thành công của doanh nhân Việt nổi tiếng

Ông xác định 3 mục tiêu phải làm cho bằng được trong cuộc đời ông là toàn cầu hóa Trung Nguyên; Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho một Việt Nam hùng mạnh; Theo đuổi Học thuyết Cà phê trên phạm vi toàn cầu.

Ông nói, hiện nay đang là thời điểm giao thoa giữa nguy cơ ngàn năm và cơ hội ngàn năm mà chúng ta cần thay đổi để chộp lấy cơ hội hội nhập.

1- Toàn bộ thế giới đang rơi vào khủng hoảng chung, và bản chất của cuộc khủng hoảng đó là khủng hoảng tài nguyên thiên nhiên và không gian sinh tồn cho loài người.

2 – Thế giới đang bị chi phối bởi các tư tưởng đối đầu cưc đoan triệt tiêu lẫn nhau.

3-  Tiếp tục có xung đột, tranh chấp đối với các nguồn lực phát triển.

4 – Loài người vẫn theo quán tính tư duy cũ của nhị nguyên luận dẫn đến phân tranh.

5 – Vấn đề lớn nhất của loài người hiện nay là khủng hoảng niềm tin.

Có thời gian ông đã lui về trang trại của mình, khóa chặt cửa cả năm trời, đêm đêm làm bạn với cà phê. Nghiền ngẫm một lối đi đặc sắc và thông minh hơn. Ông yêu thích tư duy “dựa lưng vào núi, tiến ra biển cả”.

Nhưng chính những ý tưởng đó đã khiến ông trở nên cô độc, lặng lẽ một mình. Ông cô đơn bởi ông chọn cho mình một lối đi riêng cùng nỗi ưu tư và phương pháp luận không giống ai. Lẽ giản đơn là nhiều người không “cảm” được cái “cá biệt” của Câu chuyện thành công của doanh nhân Việt CEO Trung Nguyên.